Điểm chuẩn dự kiến đại học Công Nghiệp Hà Nội 2018

Điểm chuẩn dự kiến đại học Công Nghiệp Hà Nội 2018

Điểm chuẩn dự kiến trường đại học Công nghiệp Hà Nội 2018 dựa theo phổ điểm đã phân tích bài trước.

Ai chưa đọc vào đây nhé: Phân tích phổ điểm THPT quốc gia 2018

Tất cả tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo. Thích khoa nào cứ đăng kí khoa đấy thôi, 1 nguyện vọng 30k đừng tiếc để rồi hối hận cả đời.

Link Excel: https://bit.ly/2LeGUps

3

Leave a Reply

DMCA.com Protection Status