điẻm chuẩn Đại học bách khoa hà nội 2018

Điểm chuẩn dự kiến trường đại học Bách khoa Hà Nội năm 2018

Điểm chuẩn dự kiến trường đại học Bách Khoa dựa theo phổ điểm đã phân tích bài trước.

Ai chưa đọc vào đây nhé: Phân tích phổ điểm THPT quốc gia 2018

Điểm dự kiến được phân tích dựa trên phổ điểm, không phân tích thêm nguyện vọng thí sinh

Tất cả tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo. Thích khoa nào cứ đăng kí khoa đấy thôi, 1 nguyện vọng 30k đừng tiếc để rồi hối hận cả đời.

Link Excel đầy đủ: http://123link.pw/K8rC4i

1

Leave a Reply

DMCA.com Protection Status