Điểm chuẩn dự kiến đại học thương mại 2018

Điểm chuẩn dự kiến đại học thương mại 2018

Điểm chuẩn dự kiến trường đại học thương mại dựa theo phổ điểm đã phân tích bài trước.

Ai chưa đọc vào đây nhé: Phân tích phổ điểm THPT quốc gia 2018

Điểm chuẩn dự kiến được phân tích dựa trên phổ điểm kì thi THPT quốc gia, không dựa trên nguyện vọng thí sinh.

Tất cả tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo, không nên tin tưởng 100%. Thích khoa nào cứ đăng kí khoa đấy thôi, 1 nguyện vọng 30k đừng tiếc để rồi hối hận cả đời.

Link Excel đầy đủ: http://123link.pw/wv5HHSsM

Leave a Reply

DMCA.com Protection Status