Điểm chuẩn dự kiến đại học luật 2018

Điểm chuẩn dự kiến đại học luật Hà Nội 2018

Ghi chú: Điểm màu xám là các khoa nhân đôi tiếng Anh, cách tính: Tổng điểm + hệ số 2 tiếng anh nhân 3/4

Điểm chuẩn dự kiến trường đại học Luật Hà Nội 2018 dựa theo phổ điểm đã phân tích bài trước.

Ai chưa đọc vào đây nhé: Phân tích phổ điểm THPT quốc gia 2018

Tất cả tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo. Thích khoa nào cứ đăng kí khoa đấy thôi, 1 nguyện vọng 30k đừng tiếc để rồi hối hận cả đời.

Link Excel: http://123link.pw/ldtJAKg

 

1

Leave a Reply

DMCA.com Protection Status