điểm chuẩn dự kiến ngoại thương

Điểm chuẩn dự kiến trường đại học ngoại thương năm 2018

Điểm chuẩn dự kiến trường đại học Ngoại Thương dựa theo phổ điểm đã phân tích bài trước.

Ai chưa đọc vào đây nhé: Phân tích phổ điểm THPT quốc gia 2018

Tất cả tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo. Thích khoa nào cứ đăng kí khoa đấy thôi, 1 nguyện vọng 30k đừng tiếc để rồi hối hận cả đời.

Điểm chuẩn tính theo khối A00

Khoa thấp nhất: 24 điểm

Khoa cao nhất: 25 điểm

Link Excel đầy đủ: http://123link.pw/FxnX9z

Điểm chuẩn dự kiến đại học ngoại thương hà nội 2018

1

Leave a Reply

DMCA.com Protection Status