Điểm chuẩn dự kiến DAV 2018

Điểm chuẩn dự kiến học viện ngoại giao 2018

Điểm chuẩn dự kiến trường học viện ngoaị giao 2018 dựa theo phổ điểm đã phân tích bài trước.

Ai chưa đọc vào đây nhé: Phân tích phổ điểm THPT quốc gia 2018

Tất cả tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo. Thích khoa nào cứ đăng kí khoa đấy thôi, 1 nguyện vọng 30k đừng tiếc để rồi hối hận cả đời.

Link Excel: http://bit.ly/2uu1GYD

Leave a Reply

DMCA.com Protection Status