Trắc nghiệm tính cách John Holland – Để biết mình là ai

Trắc nghiệm tính cách John Holland – Để biết mình là ai

Trắc nghiệm tính cách John Holland tuy không được sử dụng rỗng rãi trong công chúng, tuy nhiên hiện nay nhiều chuyên gia đánh giá bộ trắc nghiệm tính cách John Holland có nhiều điểm đột phá và chính xác hơn so với MBTI.

Các bạn có thể tham khảo bài trắc nghiệm tính cách được hướng dẫn vô cùng kĩ càng trong video dưới đây nhé:

Bạn cũng có thể tham khảo qua trắc nghiệm tính cách MBTI tại đây

4

Leave a Reply

DMCA.com Protection Status