điểm chuẩn dự kiến ngoại thương

Điêm chuẩn dự kiến đại học Ngoại thương (Phía Nam) 2018

Điểm chuẩn dự kiến trường đại học Ngoại Thương dựa theo phổ điểm đã phân tích bài trước.

Ai chưa đọc vào đây nhé: Phân tích phổ điểm THPT quốc gia 2018

Tất cả tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo. Thích khoa nào cứ đăng kí khoa đấy thôi, 1 nguyện vọng 30k đừng tiếc để rồi hối hận cả đời.

Link Excel đầy đủ: http://123link.pw/uqWc

Điêm chuẩn đại học ngoại thương cơ sở phía Nam 2018

Leave a Reply

DMCA.com Protection Status